fbpx
MENU

Polityka Prywatności

I. Zgodnie z art.13 ust.1- 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej„RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASZ WILLMANNFOTOGRAFIA, ul. Akacjowa 2a/2, 66-003 Zabór,

NIP 9231600880, REGON 382873746

II. Państwa dane będą używane wyłącznie w celu realizacji powyższej umowy o dzieło na wykonywanie zdjęć.

III. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, dane dotyczące dnia ślubu, w celu realizacji przedmiotu umowy, takich jak: wykonania zdjęć podczas ślubu oraz sesji zdjęciowych, obróbki zdjęć, druku odbitek oraz albumów, publikacji na stronach internetowych Wykonawcy, archiwizacji zdjęć oraz do celów podatkowo – księgowych. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email będą przechowywane do momentu realizacji przedmiotu umowy. Dane osobowe w postaci zdjęć będą przechowywane do 5lat. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych oraz laboratoriom wywołującym zdjęcia i drukującym albumy.

IV. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, b)sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy.

VII. Państwa dane nie są profilowane.

VIII. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.